ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
10
18
1
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
25
22
47
3
ป.1
11
4
15
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
10
15
25
1
รวมประถม
55
53
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
75
155
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...