ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกล่าม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
1
2
3
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
21
21
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
23
45
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...