ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
21
22
43
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
16
20
36
2
ป.3
12
7
19
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
14
15
29
1
รวมประถม
67
76
143
7
ม.1
12
7
19
1
ม.2
22
8
30
1
ม.3
22
11
33
1
รวมมัธยมต้น
56
26
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
124
268
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...