ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลุกหิน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
11
7
18
3
ป.1
6
2
8
1
ป.2
1
5
6
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
28
27
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
34
73
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...