ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
15
8
23
3
ป.1
1
7
8
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
27
35
62
6
ม.1
6
2
8
1
ม.2
11
4
15
1
ม.3
7
11
18
1
รวมมัธยมต้น
24
17
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
60
126
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...