ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
15
20
35
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
6
15
21
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
33
40
73
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
26
20
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
80
154
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...