ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
6
6
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
5
0
5
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
28
29
57
6
ม.1
3
0
3
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
9
10
19
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
39
76
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...