ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
5
4
9
3
ป.1
3
0
3
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
14
13
27
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
19
17
36
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...