ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
13
8
21
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
53
50
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
58
124
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...