ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองพอกกองศรี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
6
0
6
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
46
37
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
44
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...