ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
0
12
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
17
5
22
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
19
13
32
1
ป.4
3
10
13
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
59
47
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
52
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...