ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านก่าน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
4
18
22
1
รวม อบ.
14
24
38
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
56
47
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
71
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...