ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
12
23
1
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
30
33
63
3
ป.1
8
15
23
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
7
23
30
1
ป.4
16
8
24
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
13
17
30
2
รวมประถม
66
81
147
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
114
210
10
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...