ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
8
19
1
อบ.2
11
9
20
2
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
33
26
59
4
ป.1
16
12
28
1
ป.2
16
9
25
2
ป.3
15
15
30
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
18
13
31
1
ป.6
14
20
34
2
รวมประถม
92
78
170
8
ม.1
16
19
35
2
ม.2
10
22
32
2
ม.3
14
20
34
2
รวมมัธยมต้น
40
61
101
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
165
165
330
18
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...