ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
10
8
18
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
23
21
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
29
62
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...