ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
10
15
25
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
55
51
106
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
18
11
29
1
ม.3
5
16
21
1
รวมมัธยมต้น
30
32
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
98
193
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...