ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
24
49
2
อบ.3
27
19
46
2
รวม อบ.
52
43
95
4
ป.1
33
33
66
3
ป.2
30
30
60
2
ป.3
29
29
58
2
ป.4
23
29
52
2
ป.5
27
28
55
2
ป.6
28
28
56
2
รวมประถม
170
177
347
13
ม.1
18
1
19
1
ม.2
15
0
15
1
ม.3
14
3
17
1
รวมมัธยมต้น
47
4
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
269
224
493
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...