ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
15
11
26
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
36
25
61
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
1
3
4
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
6
7
13
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
43
100
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...