ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
68
60
128
6
ม.1
11
11
22
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
27
23
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
92
199
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...