ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
7
11
18
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
47
34
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
45
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...