ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางหวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
5
18
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
23
17
40
2
ป.1
19
12
31
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
16
12
28
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
18
14
32
1
รวมประถม
80
66
146
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
27
18
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
101
231
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...