ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
11
7
18
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
13
3
16
1
ป.5
5
14
19
1
ป.6
5
12
17
1
รวมประถม
53
48
101
6
ม.1
1
1
2
1
ม.2
1
2
3
1
ม.3
5
0
5
1
รวมมัธยมต้น
7
3
10
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
58
129
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...