ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
36
31
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
41
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...