ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
3
10
13
1
รวม อบ.
10
13
23
3
ป.1
4
5
9
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
25
22
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
35
70
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...