ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนามน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
17
10
27
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
43
53
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
63
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...