ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฮี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
10
11
21
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
21
23
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
34
65
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...