ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
35
22
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
30
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...