ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโจด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
2
5
7
2
ป.1
2
3
5
1
ป.2
1
6
7
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
1
6
7
1
รวมประถม
11
30
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13
35
48
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...