ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
23
20
43
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
16
8
24
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
74
68
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
88
185
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...