ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
6
6
12
2
ป.1
1
3
4
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
4
0
4
1
รวมประถม
17
21
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
27
50
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...