ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
9
1
10
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
32
15
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
27
70
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...