ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
8
10
18
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
12
2
14
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
46
29
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
39
93
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...