ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
14
20
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
13
21
34
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
15
14
29
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
15
3
18
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
73
47
120
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
9
0
9
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
25
16
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
84
195
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...