ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
24
19
43
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
71
57
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
76
171
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...