ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำชี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
7
5
12
3
ป.1
2
6
8
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
4
0
4
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
16
14
30
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
19
42
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...