ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
8
6
14
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
27
23
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
29
64
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...