ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
4
4
1
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
15
15
30
3
ป.1
4
8
12
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
3
9
12
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
38
46
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
61
114
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...