ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
11
3
14
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
11
2
13
1
รวมประถม
45
29
74
6
ม.1
14
6
20
1
ม.2
5
2
7
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
28
11
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
52
136
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...