ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
3
11
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
16
17
33
3
ป.1
9
3
12
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
49
27
76
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
14
12
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
56
135
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...