ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
5
6
11
3
ป.1
3
1
4
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
2
0
2
1
รวมประถม
13
11
24
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18
17
35
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...