ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
13
22
35
2
อบ.3
18
18
36
2
รวม อบ.
36
44
80
5
ป.1
21
22
43
2
ป.2
26
30
56
2
ป.3
34
19
53
2
ป.4
25
28
53
2
ป.5
23
34
57
2
ป.6
24
29
53
2
รวมประถม
153
162
315
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
206
395
17
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...