ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวนานคร ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
15
10
25
3
ป.1
0
11
11
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
31
34
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
44
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...