ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
6
12
18
1
รวม อบ.
10
22
32
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
36
28
64
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
11
1
12
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
18
8
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
58
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...