ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามสวนวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
2
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
26
25
51
3
ป.1
15
23
38
2
ป.2
31
14
45
2
ป.3
20
17
37
2
ป.4
7
19
26
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
18
16
34
2
รวมประถม
103
103
206
10
ม.1
7
5
12
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
16
4
20
1
รวมมัธยมต้น
32
17
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
145
306
16
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...