ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
60
65
125
6
ม.1
10
17
27
1
ม.2
20
15
35
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
35
37
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
119
235
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...