ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
6
3
9
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
1
6
7
1
ป.4
5
1
6
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
28
19
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
3
3
6
1
ม.3
0
4
4
1
รวมมัธยมต้น
3
7
10
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
29
66
10
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...