ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหลุบค่าย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
6
5
11
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
0
0
0
0
ป.4
1
2
3
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
11
10
21
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17
15
32
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...