ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรพิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
6
16
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
19
19
38
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
56
51
107
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
5
2
7
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
20
14
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
84
179
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...