ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
11
20
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
25
23
48
3
ป.1
5
8
13
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
34
39
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
62
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...