ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนายม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
3
12
1
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
23
12
35
3
ป.1
4
7
11
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
44
42
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
54
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...